VšĮ „PRIC“ įgyvendina projektą „Turizmo paslaugų pardavimų apimčių didinimas naudojant elektronines sistemas ir socialinius tinklus“ (ŠAKI-LEADER-1C-M-9-6-2021)

Projektas įgyvendinamas pagal VPS II prioriteto priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (KODAS LEADER-19.2-SAVA-3).
Tai ne pelno pojektas, kurį VšĮ „PRIC“ įgyvendina be partnerių. Prašomos paramos dydis - 7 828,00 eurai.
Projekto tikslas -įgyti papildomų žinių apie turizmo paslaugų pardavimo galimybes naudojantis elektroninėmis priemonėmis ir socialiniais tinklais bei panaudoti įgytas žinias didinant turizmo paslaugų ir prekių pardavimus.
Projekto uždaviniai:
1.Suorganizuoti 15 asmenų (Šakių rajono turizmo paslaugų teikėjų ir prekių, susijusių su turizmu, gamintojų) mokymus, kurie leistų įgyti naujų kompetencijų.
2.Suorganizuoti mokymus 5 temomis:
2.1. Vaizdo ir video komunikacijos ABC. Kaip pritraukti ir pavienį turistą (8 val.);
2.2. Pardavimų svarba (8 val.);
2.3. Turizmo marketingas. Užsienio regionų pavyzdžiai (8 val.);
2.4. Turistų įgeidžiai. Kaip juos pritraukti gyvąja gamta (8 val.);
2.5. Klientų aptarnavimas ir komandinis darbas (8 val.).
Projekto metu numatoma apmokyti ne mažiau 15 Šakių rajono gyventojų iš visos Šakių krašto VVG strategijos vykdymo teritorijos profesionaliai ir kompetentingai pristatyti savo kraštą. Mokymai leis geriau įsisavinti elektroninio marketingo tendencijas, skatins tobulinti reklamą internete, o tai, savo ruožtu, didins dalyvių ar jų atstovaujamų įmonių/įstaigų pardavimo apimtis.
Ir štai 2021 m. rugsėjo 22 d. įvyko pirmieji mokymai Zyplių dvaro ansamblyje restorane „Kuchmistrai“. Turizmo marketingas. Užsienio regionų pavyzdžiai. Traukos centrų marketingo ABC. Šių mokymų paskaitų metu nuskambėjo daug įdomių ir svarbių dalykų – kai kurie jų vieniems buvo žinomi, kiti visai nauji. Kitiems atvirkščiai. Bet nauda buvo neabejotinai didelė visiems, todėl kad lektoriai buvo patyrę, o visi paskaitų klausę asmenys buvo neabejotinai suinteresuoti Zanavykijos garsinimu, jos gražiųjų istorinių, gamtinių ir kultūrinių reiškinių viešinimu, turistų pritraukimu į savąjį kraštą. Todėl kiekvienas patirties kupinas žodis smigo pamokymu kiekvienam besiklausančiam ir diskusijoje dalyvaujančiam.
Šakių krašto VVG džiaugiasi Zanavykijos žmonių meile savam kraštui ir neišdildomu noru rasti tuos stebuklingus perliukus, kuriais galima būtų Šakius nuo vieno jų kraštelio iki kito praturtint interesu ir didele turistų trauka.

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai