Kidulių bendruomenės centras ,,Vinkšnupis“, asociacija įgyvendino projektą „Kidulių miestelio kultūrinis paveldas“ (ŠAKI-LEADER-6B-KV-6-15-2020)

Kidulių bendruomenės centras ,,Vinkšnupis“ įgyvendino projektą „Kidulių miestelio kultūrinis paveldas“ (ŠAKI-LEADER-6B-KV-6-15-2020).
Projektas įgyvendinamas pagal VPS II prioriteto priemonę „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ (KODAS LEADER-19.2-SAVA-4). Tai ne pelno projektas, kurį Kidulių bendruomenės centras ,,Vinkšnupis“ įgyvendina be partnerių. Paramos projektui dydis - 3 400,00 eurų.

Projekto tikslas - išsaugoti Kidulių miestelio savitumą, šio krašto kultūrą, tradicijų tęstinumą, perteikiant vietos gyventojams ir svečiams.
Projekto uždaviniai:
1.Organizuoti žvejų šventę ,,Aukšlinės 2021“, kuri supažindintų su senaisiais žvejybos amatais, atskleidžiant etninę kultūrą.
2. Organizuoti Kidulių dvaro dieną, kuri supažindintų su senąja šio krašto kultūra ir tradicijomis bei prisidėtų prie jų išsaugojimo ir tęstinumo.
Tad 2021 m. rugsėjo 11 dieną įvyko didelis renginys - Kidulių dvaro puota. Tai nemažai svečių sukvietusi šventė, kurios metu buvo siekiama supažindinti visuomenę su Kidulių dvaro istorija ir senąja dvarų kultūra. Buvo sudaryta galimybė visuomenei dalyvauti Kidulių dvaro puotoje ir išmokti dvariškų šokių žingsnelių. Specialistai, savanoriai istorijos tyrinėtojai, net knygas apie krašto istoriją rašantys žmonės konferencijos metu pasakojo apie Kidulių dvaro istoriją nauju žvilgsniu, pasitelkdami pikantiškiausias dvaro istorijas ir intrigas, drauge su dvaro šeimininkais - kultūros darbuotojais – analizavo dvaro genealoginio medžio sudarymo galimybes, kad kiekviena naujai rasta Kidulių dvaro istorija ar aplinkybė plėstų besidominčių šio krašto gyventojų žinių aruodą.
Visos šventės organizavimui buvo išnuomota 6x4 m sertifikuoto aliuminio konstrukcijų scena,
gyvo garso koncerto įgarsinimo sistema, 4-6 monitorinės kolonėlės, 8-12 mikrofonų, mušamųjų įgarsinimo komplektas, buvo finansuoti garso operatoriaus ir techniko darbai.
Apšvietimui buvo išnuomoti prožektoriai, dūmų generatorius (ne mažiau 6 galvos), ne mažiau 4 vnt. LED stroboskopų, buvo finansuoti šviesos operatoriaus ir techniko darbai.
Buvo finansuota ir profesionalaus atlikėjo koncertinė programa. Visus susirinkusius džiugino Evelinos Sašenko dainos.

Dėl epidemiologinių aplinkybių ir apribojimų mūsų šalyje į Kidulių dvaro puotos šventę buvo integruota ir kita projekte buvusi numatyta šventė - ,,Aukšlinės 2021“. Ši šventė vyko neįprastomis aplinkybėmis. Ji buvo sausumoje, vyko pievoje edukacijų forma ir supažindino visus norinčius, ypatingai vaikus, su senaisiais žvejybos amatais, atskleidžiant etninę kultūrą. Vaikai atliko užduotis, kurios buvo skirtos pabrėžti tas žmonių savybes, kurios labiausiai reikalingos žvejyboje – akylumas, taiklumas, dėmesingumas ir t.t.
Bendruomenės centro „Vinkšnupis“ pirmininkas Martynas Mockevičius, pats užimdamas aktyvias pozicijas ne tik projekto rengime, organizavime, vykdyme, bet ir konkrečiose veiklose – kaip antai dalyvavimas senųjų dvaro šokių grupėje – džiaugiasi galėjęs projekto dėka praturtinti Kidulių žmones žiniomis, gera nuotaika ir sutelkta prasminga bendryste. Džiugu, kad su malonumu tam pritaria ir pati savo aktyviu dalyvavimu senoviniame šokyje bei gražiu kostiumu žinią apie praeities istorijos svarbą kiduliečiams neša ir miestelio seniūnė Renata Švelnytė.
Šakių krašto Vietos veiklos grupė džiaugiasi, kad projektus rašo ir savo bendruomenę turtina ne tik aktyvūs, organizuoti, bet ir talentingi bei idėjiški žmonės. Džiugu aplink tokius žmones regėti ir pačiai tokioj šventėj dalyvauti!

Kidulių dvaro puotoje dalyvavusi Rima Rauktienė

 

 

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?