Griškabūdžio bendruomenės centras, asociacija įgyvendina projektą “DEGTUKAI. Sienų Meno Festivalis”

Degtukai 5Griškabūdžio bendruomenės centras, asociacija įgyvendina projektą “DEGTUKAI. Sienų Meno Festivalis” (ŠAKI-LEADER-1A-J-6-17-2020).
Projektas vykdomas pagal VPS II prioriteto priemonę ,,Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą” (KODAS LEADER-19.2-SAVA-9).
Tai ne pelno projektas, kurį Griškabūdžio bendruomenės centras, asociacija vykdo kartu su partneriais - asociacija „Šaltmiros gyvenimo mokykla“ ir biudžetine įstaiga Šakių rajono Griškabūdžio gimnazija. Projekto vykdytojai prašo 5989,00 eurų paramos.
Projekto tikslas - skatinti jaunimo verslumą, savanorystę, lavinti meno suvokimą ir savitarpio pasitikėjimą, pažvelgiant į krašto istoriją jaunimo akimis per meno prizmę.
Projekto uždaviniai:

  1. Paruošti pastato, esančio Rygiškių g. 1, Griškabūdyje, sienas tapybai.
  2. Įsigyti priemones reikalingas projekto įgyvendinimui: medžiagas, įrankius, apsauginius šalmus, sėdmaišius.
  3. Organizuoti 7 dienų festivalį „DEGTUKAI. Sienų Meno Festivalis“ 21 jaunam asmeniui iš trijų seniūnijų: Griškabūdžio, Žvirgždaičių ir Barzdų.

2021 m. liepos mėn. bus suorganizuotas 7 dienų festivalis 21 jaunam asmeniui. Šis 7 dienų festivalis skatins jaunimą mąstyti kūrybiškai, tobulins socialinius įgūdžius, bendravimą ir veiklą komandoje, lavins meno suvokimą, vaizduotę. Vakarinių diskusijų metu dalyviai susipažins su Lietuvių kalbininko Jono Jablonskio biografija, veikla, aplankys jo tėviškę, vyks įvairios diskusijos apie profesijas, jaunimo siekius, lūkesčius. Festivalio dalyviai pastato sienas padengs neryškiais žemės spalvų piešiniais, kuriuose atsispindės kalbininko Jono Jablonskio sugalvoti žodžiai, tokie kaip degtukai ir atitinkamos frazės, taip pat kai kurie daiktai bus atvaizduojami stilizuotuose piešiniuose.
Šiuo metu įsigytos medžiagos ir būtiniausios priemonės - 25 apsauginiai šalmai, 20 pakuočių lauko sienoms skirtų dažų po 10 litrų, 11 pakuočių giluminio grunto po 10 litrų ir 80 vienetų įvairių žemės spalvų aerozolinių dažų.
Anot Agnės Paškauskienės, įdomiausi dalykai prasidės ir vyks liepos mėnesį.
Tada ir aplankysime projekto vykdytojus ir partnerius – tada ir skaitytojams papasakosim, kokias mielas veiklas gali pasiūlyti jaunimui išradingi organizatoriai Vietos Veiklos Grupės lėšomis, vykdant projektą.
Didžiojo kalbininko, lietuvių bendrinės kalbos tėvo J. Jablonskio krašte vykdomas projektas tarsi prašyte prašo prisiminti ir J. Jablonskio mintis ne tik apie kalbą, bet ir apie visuomeninį nusistatymą. Šviesuolis sakė: „Žmonėms reikia duonos, šviesos ir laisvės“! Šiandieninis jaunas žmogus, regis, turi viską – telieka palinkėti mokėti dorai tuo naudotis!

VVG informacija

Zenklai

Degtukai 1 Degtukai 2 Degtukai 3 Degtukai 4 Degtukai 6

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?