Organizuojamas virtualus valdybos posėdis

Kadangi 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuo 2020 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje skelbiamas karantinas ir pagal nutarimo 2.2.8. p. „draudžiami visi viešose vietose, atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami <...> tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku“, todėl, vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento (2016 m. kovo 4 d. redakcija, patvirtinta Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 2) V skyriaus „Virtualūs valdybos posėdžiai“ 26 p. organizuojamas virtualus valdybos posėdis.
Laiko trukmė, per kurią valdybos nariai turi pareikšti savo nuomonę svarstomu klausimu yra nuo 2020 m. lapkričio 6 d. 22.00 val. iki 2020 m. lapkričio 12 d. 13.00 val. Valdybos nariai savo nuomonę svarstomu klausimu pareiškia el. paštu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl finansinių sąlygų aprašų svarstymo ir tvirtinimo Kvietimo Nr. 8. priemonėms LEADER-19.2-SAVA-3, LEADER-19.2-SAVA-4, LEADER-19.2-SAVA-5, LEADER-19.2-SAVA-9 ir LEADER-19.2-SAVA-10 bei kvietimo teikti vietos projektus datos nustatymo;
2. Dėl informacijos pateikimo apie VPS tarpinius įgyvendinimo rezultatus.

Zenklai

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?