KVIEČIAME

Kviečiame į VšĮ „Šakių verslo informacijos centras“ vykdomo vietos projekto „Verslių bendruomenių link“ Nr. ŠAKI-LEADER-1C-M-3-1-2019 pagal Šakių krašto vietos veiklos grupės VPS priemonę „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“(kodas LEADER-19.2-SAVA-4) organizuojamus mokymus.

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA 1