Pakeistos VP administravimo taisyklės dėl 50 proc. avanso

šauktukasInformuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. BR1-135 buvo pakeisti Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 147, 153.2.2 ir 153.2.4 punktai.
Atkreipiame dėmesį, kad pagal minėtus pakeitimus:

  1. Didžiausias galimas avanso dydis – iki 50 proc. nuo skirtos paramos vietos projektui įgyvendinti;
  2. Išlaidų kompensavimo su avansu būdas gali būti taikomas visiems vietos projektų vykdytojams;

Išankstinio mokėjimo (avanso) iki 50 proc. taikymas galimas naujiems vietos projektams ir neužbaigtiems įgyvendinti vietos projektams. Neužbaigtų įgyvendinti vietos projektų atvejai turi būti aptariami individualiai, įvertinus visas išankstinio mokėjimo (avanso) suteikimo rizikas.

NMA informacija