Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms

paramaŠalies kaimo bendruomenės šių metų sausio–vasario mėnesiais Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikė paraiškas. Per pusantro mėnesio buvo pateiktos 589 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma numatytiems bendruomenių projektams įgyvendinti sudarė 1 432 072,46 Eur.
Prašomos paramos suma net 35 proc. viršijo skirtą biudžetą – 2020 m. kaimo bendruomenių projektams įgyvendinti buvo skirta 0,934 mln. Eur, tad lemiamos reikšmės paramai skirti turėjo atrankos kriterijai ir pagal juos skiriami balai.
Daugiausia projektų norima įgyvendinti pagal trečiąją veiklos sritį – gautos 323 paraiškos renginiams organizuoti (54 proc. visų gautų paraiškų). Pagal antrąją veiklos sritį, t. y. sutvarkyti viešąsias erdves, pateiktos 147 paraiškos (25 proc. visų gautų paraiškų). Pagal pirmąją veiklos sritį, t. y. stiprinti materialinę bazę, pateikta 119 paraiškų (21 proc. visų gautų paraiškų).
Taigi, didžiausia konkurencija buvo tarp projektų, kuriais siekiama paramos renginiams organizuoti.
Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus ir atrankos balus bei skirtas lėšas priemonei, buvo sudaryta paraiškų pirmumo eilė. Ją sudarius paaiškėjo, kad šiais metais finansuojami 92 pirmos veiklos srities projektai, surinkę 93–44 balus (bus išmokėta 255 219 Eur), 92 antros veiklos srities projektai, surinkę 100–90 balų (planuojama išmokėti 440 103,64 Eur) ir 155 trečiosios veiklos srities projektai, surinkę 100–70 balų (už 255 516,26 Eur).
NMA paramos gavėjus apie jiems skirtą paramą, jos dydį ir intensyvumą informavo išsiuntusi pranešimus. Taip pat buvo informuoti pareiškėjai, kuriems parama nebuvo skirta.
Džiaugiamės ir sveikiname vėl 4 rajono pareiškėjus, kurie gaus paramą pagal trečiąją veiklos sritį. Tai Lekėčių bendruomenės asociacija (Tradicinė Lekėčių miestelio šventė "Mėlynių festivalis"- Lietuvos mažosios kultūros sostinės širdis – 1500,00 Eur), Ritinių bendruomenės centras (Sūrio šventei-20 – 1500,00 Eur), Asociacija Lukšių bendruomenės centras (Joninės Zypliuose – 1500,00 Eur) ir Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija ("Šakių bendruomenių diena 2020" – 3000,00 Eur). Šių pareiškėjų projektai buvo įvertinti maksimaliai – 100 balų.

Šiuo metu pirmos ir antros veiklos srities paramos gavėjams jau išmokėti 70 proc. skirtos paramos sumos dydžio avansai, o artimiausiu metu bus pervedami avansai ir paramos gavėjams, pateikusiems paraiškas pagal trečiąją veiklos sritį.
Primintina, kad projektai turi būti įgyvendinti ir mokėjimo prašymai NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams pateikti iki 2020 m. spalio 31 d. Pavėluotai teikiamas mokėjimo prašymas gali būti priimamas (užregistruojamas) dar 15 darbo dienų, tačiau šiems paramos gavėjams bus taikomos sankcijos. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nebus priimami. Išimtis gali būti taikoma projektams, vykdomiems pagal trečiąją veiklos sritį, kai paramos prašoma organizuoti renginius, ir tik tais atvejais, kai renginys numatytas lapkričio mėnesį – tuomet projektas turi būti įgyvendintas ir mokėjimo prašymas pateiktas ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 29 d.
Paramos gavėjai, projektus įgyvendinantys pagal antrąją veiklos sritį, turi galimybę pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo ir projekto įgyvendinimo terminą ne ilgiau kaip 6 mėnesiams – tokiu atveju būtina pateikti NMA motyvuotą prašymą raštu iki mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos. Prašyme turi būti nurodyta data, iki kada planuojama pateikti mokėjimo prašymą, bei projekto įgyvendinimo ir mokėjimo prašymo termino pratęsimo priežastis.

Verta žinoti, kad...
Pareiškėjas, įgyvendinantis projektą pagal trečiąją veiklos sritį, pasikeitus kitai, nei buvo nurodyta paramos paraiškoje, organizuojamo renginio datai, valandai ir (arba) vietai, įsipareigoja ne vėliau nei per 10 darbo dienų iki organizuojamo renginio datos informuoti NMA el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Karantino metu paramos gavėjas, neturėdamas galimybių laiku ir tinkamai įgyvendinti projekte numatytų veiklų, gali el. paštu informuoti NMA ir jas perkelti bei įgyvendinti vėliau.
Naudinga informacija:

NMA informacija

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?