Pirmoji bendruomenė pradės verslą

Lėkėčių BANacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. BR1-131 skirta parama Lekėčių bendruomenės asociacijos vietos projektui „Lekėčių bendruomenės mobilus plaukiojantis fontanas“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-D-4-5-2019 įgyvendinti. Paramos suma iki 59 999,00 (penkiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų ir 00 ct) Eur (t. y. 95 proc.) visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM.
Gegužės 16 d. Vietos veiklos grupės pirmininkas J. Dainelis ir Lekėčių bendruomenės asociacijos pirmininkė Irena Puskunigienė pasirašė antrąją 4-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį pagal VPS II prioriteto „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“. Lekėčių bendruomenės asociacija – pirmoji rajono bendruomenė, pradėsianti verslą. Projektu kuriama bendruomeninė inovatyvi paslauga – mobilus plaukiojantis fontanas, papildantis bendruomenės nuomos pagrindais valdomo Paliekio parko erdvę, suteikiantis jai naujas galimybes ekonominei veiklai, darbo vietų kūrimui, bendruomenės pajamų generavimui, pelno uždirbimui, kas ateityje leistų papildomai investuoti į parko infrastruktūrą, sukurti erdves vaikams, pagyvenusiems žmonėms, neįgaliesiems ir kitiems bendruomenės nariams bei turistams. Įgyvendinus projektą bus sukurtos 1,5 darbo vietos (etatai), o įsigijus mobilaus plaukiojančio fontano įrangą, bus sukurta viešoji fontano paslauga bendruomenei bei turistams ir mokama užsakomoji paslauga privačių ir viešų renginių organizatoriams. Nors didžioji dalis paslaugų bus mobilios, teikiamos pagal klientų užsakymus privačioms ir viešoms šventėms, bet viena iš paslaugų bus itin bendruomeninė, t. y. 3-4 kartus per sezoną paslauga bus teikiama visiems miestelio gyventojams ir turistams be užmokesčio miestelio švenčių metu, taip mažinant socialinę atskirtį, laisvalaikio praleidimo problemą.

VVG informacija

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?