Daugiau pinigų planuojama skirti trims Kaimo plėtros programos priemonėms

paramaŽemės ūkio ministerija siūlo perskirstyti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) lėšas ir daugiau pinigų skirti trumposioms tiekimo grandinėms, ekonominės veiklos pradžiai kaime bei smulkiesiems ūkininkams. Tokį sprendimą priėmęs Lietuvos kaimo plėtros programų valdymo komitetas tikisi, kad tai padės efektyviau panaudoti ES lėšas ir prisidės prie koronaviruso sukeltų padarinių mažinimo.
Komitetas numatė skirti KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sričiai „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ papildomai 1 mln. Eur. Praplėtus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą, siekiama sudaryti galimybę pagal šią veiklą padėti senoliams ar kitiems socialiai pažeidžiamiems kaimo gyventojams karantino metu apsirūpinti žemės ūkio produktais, maistu, saugos ir dezinfekcinėmis priemonėmis bei kitais produktais. Įvairiomis saugos priemonėmis galėtų apsirūpinti ir patys projektų grandinės dalyviai. Skubiai bus pakeistas ir šios priemonės paraiškų rinkimo grafikas - vietoj vieno dabar bus trys trumpesni paraiškų teikimo laikotarpiai, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra galėtų operatyviai pradėti vertinimo procesus, o projektų vykdytojai kuo greičiau galėtų pradėti vykdyti projektus ir juos kuo greičiau pasiektų lėšos.
Net 6 mln. Eur ketinama papildomai skirti KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sričiai „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kurios visos lėšos jau buvo beveik panaudotos. Planuojamas paraiškų surinkimas, išmokos sumą projektui pagal šią veiklos sritį padidinant nuo 17 200 Eur iki 18 800 Eur. Tikimasi, kad naujų, ne su žemės ūkio veikla susijusių verslų skatinimas galėtų prisidėti prie COVID-19 sukeltų padarinių mažinimo, naujų darbo vietų kūrimo.

Didesnės paramos sulauktų ir smulkūs ūkiai – KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sričiai „Parama smulkiesiems ūkiams“ ketinama papildomai skirti 8 mln. Eur.
Pritarta ir siūlymui pagal KPP priemones „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas“ bei „LEADER programa“ viešiesiems subjektams sudaryti galimybę jų projektuose sukurtą viešąją infrastruktūrą ekstremalios situacijos laikotarpiu ir trims mėnesiams po jo pritaikyti būtinoms socialinėms ir sveikatos veikloms bei paslaugoms teikti, pvz., laikinai apgyvendinti asmenis, kuriems būtina saviizoliacija ir pan. Šiai galimybei įgyvendinti artimiausiu metu bus pakeistos įgyvendinimo taisyklės, tad savivaldybės ir kaimo bendruomenės galės nedelsiant pritaikyti esamą infrastruktūrą COVID-19 krizės padariniams mažinti.
Valdymo komitetas nusprendė supaprastinti ir administravimo nuostatas, atsisakant investicijų keitimo ribojimo (jas bus galima keisti kelis kartus), taip pat priėmė sprendimą dėl vietos plėtros strategijų veiklos rezervo skyrimo toms vietos veiklos grupėms, kurių rezultatai yra pakankami jam gauti.
Siekiant palengvinti projektų įgyvendinimą dėl COVID-19, ruošiamasi kreiptis į Europos Komisiją ir dėl paramos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui ir ekonominės veiklos pradžiai kaime – norima gerinti finansavimo sąlygas ir padidinti pirmosios išmokos dalį iki 80 proc. (šiuo metu ji siekia 50 proc.).
Į EK bus kreiptasi ir dėl sąskaitų apmokėjimo būdo investicinėms priemonėms taikymo išplėtimo, ūkio dydžio ribos keitimo smulkiems pieno ūkiams, taip pat avanso padidinimo iki 50 proc. visiems LEADER vietos projektų vykdytojams.
Tiesa, šioms iniciatyvoms dar turės pritarti KPP Stebėsenos komiteto nariai bei Europos Komisija, kuri yra įsipareigojusi ypatingos skubos tvarka svarstyti KPP pakeitimus, skirtus COVID-19 pasekmėms mažinti.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?