Surinktos kvietimo Nr. 4 paraiškos

Kvietimo Nr. 4 teikti vietos projektus metu nuo 2019 m. lapkričio 29 d. iki 2019 m. gruodžio 30 d. gautos 6 vietos projektų paraiškos:
1. Lekėčių bendruomenės asociacijos vietos projektas „Žemės menas Lekėčių Paliekio parke“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-4-6-2019, prašoma paramos suma 7 939,89 Eur;
2. Vaclovo Jurgučio įmonės vietos projektas „Medienos apdirbimo cecho adresu Kęstučio g. 55, Daugėliškių k., Šakių sen., Šakių r. sav. modernizavimas“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-4-2-2019, planuojama sukurti 1 darbo vietą (etatą), prašoma paramos suma 30 000,00 Eur;
3. MB „Kūrybos studijos Virsmas“ vietos projektas „Kūrybos studijos Virsmas plėtra diegiant inovacijas ir kuriant darbo vietas“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-4-3-2019, planuojama sukurti 2 darbo vietas (etatus), prašoma paramos suma 59 780,00 Eur;
4. VšĮ Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centro vietos projektas „Vietos bendruomenei skirtų sveikatingumo ir terapijos paslaugų plėtra“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-D-4-1-2019, planuojama sukurti 5 darbo vietas (etatus), prašoma paramos suma 59 077,31 Eur;
5. Veršių bendruomenės centro vietos projektas „Veršių bendruomenės centro verslo pradžia“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-D-4-4-2019, planuojama sukurti 1 darbo vietą (etatą), prašoma paramos suma 35 534,86 Eur;
6. Lekėčių bendruomenės asociacijos vietos projektas „Lekėčių bendruomenės mobilus plaukiojantis fontanas“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-D-4-5-2019, planuojama sukurti 1,5 darbo vietos (etato), prašoma paramos suma 59 999,15 Eur.
Pagal priemonę „Vietos bendruomenės aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 gauta 1 paraiška, pagal priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 – 2 paraiškos, pagal priemonę „Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 – 3 paraiškos.