IN MEMORIAM

Algimantas Daminjonaitis

1951 m. rugsėjo 9 d. - 2019 m.gegužės 31 d.

 

2019-05-31 d. eidamas 68‒uosius metus po sunkios ligos mirė iškilus Zanavykų krašto ir Lietuvos žemės šviesuolis Algimamntas Damijonaitis ‒ pedagogas, buvęs ilgametis Šakių rojono savivaldos institucijų atsakingas darbuotojas ir Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkas. Be savo tiesioginių pareigų jis nuolat uoliai darbavosi visuomeninių veiklų baruose: buvo Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos narys, nuo 2006 m. iki 2011 m. ( kol atsisakė mandato) buvo Šakių rajono savivaldybės tarybos narys, Vinco Kudirkos fondo pirmininkas. Būdamas Lietuvos socialdemokratų partijos Šakių skyriaus narys, čia ėjo atsakingo sekretoriaus, vėliau skyriaus pirmininko pavaduotojo pareigas.
Be to Algimantas Damijonaitis ir šeimoje, ir gyvendamas tarp žmonių, pasižymėjo jautriu atidumu, tolerancija ir gero linkėjimu kiekvienam. Šeimoje – geras vyras ir atsakinga šeimos galva, sūnums ‒ įkvepiantis pasmingų gyvenimo siekių pavyzdys, tėvams ‒ sūnus, garbingai pateisinęs jų rūpesčius ir lūkesčius.
Mirtis dar per anksti išplėšė iš mūsų tarpo šitą taurų žmogų, tačiau jis po savęs mums paliko tiesų savo darbų ir veiklų taką, iš kurio galima mokytis. Tai išliks jį mylėjusių ir pažinojusių atmintyje kaip pavyzdys, kaip priesakas – eiti tik tiesiai.
Skaudžios netekties valandą dėl Algimanto Damijonaičio mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną Virginiją, sūnus Žilviną, Audrių, Algirdą, tėvą Antaną, seserį Gailiną bei kitus artimuosius.

Šakių krašto Vietos veiklos grupės nariai

 

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?