cialis 20mg

Kokybės valdymas - Demingo ratas

P2190341Vasario 20 d. Šakių krašto VVG darbuotojos: L.Auštrienė, A.Baltrušaitienė, G.Šnirpūnienė ‒ dalyvavo Tauragėje Žemės ūkio ministerijos organizuotuose mokymuose „Paramos projektų administravimas ir valdymas“. Juos vedė lektorė Ieva Adomaitytė-Subačienė. Mokymų metu buvo aptarta projektų idėjų generavimas, projekto poreikių išaiškinimas, kokybiškų projekto tikslų ir uždavinių formavimas ‒ loginė matrica. Tai projekto santrauka, parodanti ryšį tarp siekiamų tikslų, iškeltų uždavinių, numatytų veiklų ir planuojamų rezultatų. Aptarta projekto naudos įvertinimas ir veiksmai, kad būtų užtikrintas palaikymas projektui. Akcentuota plano svarba, darbų skaidymas, projekto laiko planavimo ypatybės, kritinio darbų kelio nustatymas. Lektorė pabrėžė, kad labai svarbu komunikacijos kokybė projekto įgyvendinimo eigai ir jos valdymui.
Dažniausiai daromos klaidos: trečios šalys (subrangovai) ne laiku ir nekokybiškai teikia paslaugas; prastai paruoštos sutartys su užsakovu, subrangovais; dėl informacijos trūkumo prastai parengiami veiklų planai, nėra stipraus koordinavimo ir valdymo; prastai parengtos techninės užduotys; netiksliai suplanuoti ištekliai: laiko, kaštų; delsimas pranešti apie projekto problemas vadovybei, jų pagalba dažnai būna jau pavėluota; užsakovas nepasiruošęs priimti projekto rezultatus, darbui naujomis sąlygomis neapmokytas personalas.
Demingo ratas pokyčiams įgyvendinti

  • planuokite savo veiklą ir rezultatus;
  • visuomet darykite ką suplanavote;
  • tikrinkite, matuokite savo veiklą ir rezultatus; 
  • įvertinkite ar pasiekėte numatytus rezultatus.

http://3.bp.blogspot.com/-pAof6N-NfGQ/UQpFxiinfWI/AAAAAAAACNs/umOwaK49kB0/s320/kv02-3_clip_image019.jpg
V.E.Demingo vadovavimo teorijos yra pagrįstos kokybės ieškojimu per darbuotojo žinias, kaip kapitalą.

VVG informacija