KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 19

Šakių krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016–2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones:

VPS priemonė


„Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“


Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Remiamos veiklos: įvairios produkcijos gamyba, perdirbimas, jos pateikimas vartotojui, prekyba jais, technologinių procesų diegimas/ modernizavimas, senųjų amatų ir jų gaminių atgaivinimas, edukacinių programų, kūrybinių stovyklų, plenerų organizavimas, amatų maršrutų kūrimas, regioninių produktų rinkodaros priemonių diegimas, sertifikavimas ir ženklinimas, tautinio paveldo ir regioninių produktų, kulinarinio paveldo produktų gamyba ir prekyba jais, vaidybos ir terapijos paslaugos, laidojimo namų paslaugos, vaikų, jaunimo ir senjorų dienos centrų paslaugos, verslo inkubatoriaus/socialinių inovacijų ir konsultavimo paslaugos, socialinės paslaugos neįgaliems, seniems vienišiems žmonėms, 2 sporto paslaugos jaunimui, socialinio saugumo užtikrinimo-stebėjimo paslaugos, stacionarios ir mobilios maitinimo paslaugos, kepyklėlės įkūrimas, poilsio ir vandens turizmo zonos įrengimas, pramogų parko paslaugos, šienavimo, aplinkos ir kelių priežiūros, medžių genėjimo, gėlių ir energetinių augalų auginimo ūkiai, įrengimas ekonomiškų ir ekologiškų patalpų šildymo sistemų naudojant saulės, kitą atsinaujinančią energiją ir kitos.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą vykdančios kaimo bendruomenės, bendruomeninės organizacijos ir kitos NVO, religinės bendruomenės ir bendrijos, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, atitinkančios vietos projektų administravimo taisyklių 23.1.61 p., Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) registruotos ir veiklą vykdančios labai mažos arba mažos įmonės; Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) savo gyvenamąją vietą deklaravę ir ūkį bei valdą įregistravę ūkininkai

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 38 511,59 Eur.


Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

38 511,59 Eur.

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti: 

  1. Iki 50 proc., kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo – ūkininkas, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
  2. Iki 70 proc., kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo – ūkininkas, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims – ūkininkams); 

Iki 95 proc., kai pareiškėjas yra  kaimo bendruomenės, bendruomeninės organizacijos ir kitos NVO, religinės bendruomenės ir bendrijos, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, atitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 23.1.61 p.

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė


„Fizinių asmenų verslo kūrimas“


Nr. LEADER-19.2-SAVA-11

Remiamos veiklos: produkcijos perdirbimas ir prekyba ja; technologinių procesų diegimas; senųjų amatų puoselėjimas; tautinio paveldo ir regioninių produktų gamyba ir prekyba jais; socialinės paslaugos; maitinimo paslaugos; turizmo ir laisvalaikio paslaugos; suvenyrų gamyba ir prekyba jais; kirpėjos, siuvėjos, manikiūristės paslaugos; namų tvarkymo ir aplinkos priežiūros paslaugos bei kitų prekių ir paslaugų gyventojams teikimas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) savo gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 82 103,50 Eur.


Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

30 000,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 

iki 70 proc., kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo.

 

EURI lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 120 615,09 Eur (iš jų 82 103,50 EURI lėšos). 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.sakiukrastovvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Bažnyčios g. 4 K1, LT-71120 Šakiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. gegužės 17 d. 8.00 val. iki 2024 m. birželio 20 d. 24.00 val. 

Vietos projektų paraiškos pateikiamos el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Teikiama paraiška turi būti word formatu, verslo planas excel formatu, kiti dokumentai teikiami skenuoti. Visas dokumentų rinkinys (paraiška, verslo planas ir priedai) turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir teikiami vienu el. laišku ADOC formatu.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Šakių krašto vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Bažnyčios g. 4 K1, LT-71120 Šakiai, suderinus tel. 8-345-42275 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Zenklai