Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centras "Santaka" šventė savo veiklos 20 – metį!

2023 m. rugsėjo 16 – sios vasariškai šiltą dieną Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centras "Santaka" minėjo savo veiklos 20 metų veiklos sukaktį. Daugybė svečių, sveikinimų, gėlių ir palinkėjimų ateities veikloms! Sveikinimus visų santakiečių vardu priėmė ir visiems bendruomeniečiams ir sveikintojams dėkojo pirmininkė Loreta Adomaitienė.
Sveikinome bendruomenės centrą ,,Santaka“ ir mes – Šakių krašto Vietos veiklos grupė, nes turime savų bendrų veiklos sąsajų!
Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centras "Santaka" įgyvendino projektą
,,Aplinkos priežiūros bendruomeninio verslo įkūrimas Kudirkos Naumiestyje, Šakių raj.”
(ŠAKI–LEADER–6A–D–10–1–2021). Projektas vykdytas pagal VPS I prioriteto “Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga” priemonę „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ (KODAS LEADER-19.2-SAVA-10). Įgyvendinus projektą, pradėta aplinkos tvarkymo ir kraštovaizdžio priežiūros paslaugų veikla, siekiant skatinti verslumą bei kaimo gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų teikimą Šakių krašto VVG teritorijoje. Ši paslauga teikiama Kudirkos Naumiesčio seniūnijos gyventojams ir įstaigoms, kuriems reikalingos aplinkos ir kraštovaizdžio tvarkymo paslaugos. Tokios paslaugos Kudirkos Naumiesčio seniūnijos teritorijoje iki šiol nebuvo. Džiaugiamės, sveikinam ir linkim sėkmės Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centrui ,,Santaka“.

Šakių krašto Vietos Veiklos grupės informacija

Zenklai