Organizuojamas virtualus valdybos posėdis

Vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento (2016 m. kovo 4 d. redakcija, patvirtinta Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 2) V skyriaus „Virtualūs valdybos posėdžiai“ 26 p. organizuojamas virtualus valdybos posėdis.
Laiko trukmė, per kurią valdybos nariai turi pareikšti savo nuomonę ir balsuoti svarstomu klausimu yra nuo 2023 m. rugsėjo 6 d. iki 2023 m. rugsėjo 7 d. 13.00 val. Valdybos nariai savo nuomonę svarstomu klausimu pareiškia bei balsuoja el. paštu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl kvietimo Nr. 11 VPS priemonės „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 ir „Fizinių asmenų verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-11 finansavimo sąlygų aprašų keitimo.
2. Dėl Šakių socialinių paslaugų centro vietos projekto „Šakių rajono krizių centras“ Nr. ŠAKI-LEADER-6A-D-11-12-2021/42VS-PV-22-1-02551-PR001 įgyvendinimo (pateikto prašymo pratęsti vietos projekto įgyvendinimo terminą).
3. Dėl Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centro vietos projekto „Vietos bendruomenei skirtų ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra“ Nr. ŠAKI-LEADER-6A-D-11-4-2021/42VS-PV-22-1-04930-PR001 įgyvendinimo (pateikto prašymo pratęsti vietos projekto įgyvendinimo terminą).
4. Dėl Vytauto Kauno vietos projekto „Dailės studija - galerija“ Nr. ŠAKI-EURI-6A-D-11-2-2021/42VS-PV-22-1-04348-PR001 įgyvendinimo (pateikto prašymo pratęsti vietos projekto įgyvendinimo terminą).

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis

Zenklai