KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 15

Šakių krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016–2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones:
VPS priemonė „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 196 445,15 Eur. Priemonė nukreipta ekonominei veiklai kaimo vietovėje plėsti. Investicijos tiesiogiai susijusios su verslumo skatinimu, darbo vietų kūrimu.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą vykdančios kaimo bendruomenės, bendruomeninės organizacijos ir kitos NVO, religinės bendruomenės ir bendrijos, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, atitinkančios vietos projektų administravimo taisyklių 23.1.61 p., Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) registruotos ir veiklą vykdančios labai mažos arba mažos įmonės; Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) savo gyvenamąją vietą deklaravę ir ūkį bei valdą įregistravę ūkininkai.
VPS priemonė „Fizinių asmenų verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-11.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų (EURI lėšos) suma 30 000,00 Eur. Priemonė nukreipta ekonominei veiklai kaimo vietovėje pradėti ir plėsti. Investicijos tiesiogiai susijusios su verslumo skatinimu, darbo vietų kūrimu.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) savo gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 226 445,15 Eur (iš jų 30 000,00 EURI lėšos).
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.sakiukrastovvg.lt (2016-2023 m. strategija/Kvietimas teikti projektus Nr. 15) ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Bažnyčios g. 4 K1, LT-71120 Šakiai.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. rugsėjo 4 d. 8.00 val. iki 2023 m. spalio 5 d. 24.00 val.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Šakių krašto vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Bažnyčios g. 4 K1, LT-71120 Šakiai, suderinus tel. 8-345-42275 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Zenklai