Šakių krašto VVG valdyba ir administracija baigė mokymus - LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese

2023 m. gegužės 30 d. vyko mokymo kursai pagal mokymo programą „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“. Šį kartą mokymuose dalyvavo dar 4 žmonės. Tai buvo Šakių krašto VVG naujai suformuotos valdybos nariai – Vytautas Venslovaitis, Vaida Brazaitienė, Edvardas Belevičius ir administracijos darbuotoja Rima Rauktienė. Mokymai vyko nuotoliniu būdu ir truko ištisą darbo dieną. Visi mokymų dalyviai pačioje pradžioje lektorės prof. dr. Vilmos Atkočiūnienės pakviesti prisistatė ir pristatė savo lūkesčius. O tai parodė žmonių interesą tam, ką dirba, kuo užsiima ir kokius tikslus LEADER kontekste kelia sau ir bendruomenei. Subendrinus besimokiusių žmonių lūkesčius, darbus, žinias su naujai gautomis žiniomis, su plačiomis diskusijomis ir praktinėmis užduotimis galima tikėtis sklandžių darbų naujuose vietos plėtros strategijos etapuose.

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai