Tarpusavio bendravimo paslapčių paieškos

Mokymai Voniškių KBC 2019.01.05Dalis Voniškių kaimo bendruomenės centro narių sausio 5 d. praleido netradiciškai – dalyvavo UAB „Ego perfectus“ organizuotuose mokymuose, tema „Ryšių tarp šeimos ir bendruomenės stiprinimo priemonės“. Jų metu padedant profesionaliai lektorei Nomedai Marazienei (VšĮ Lyderystės ekspertų grupė) gerino emocinio intelekto rodiklius ir mokėsi efektyvesnio tarpusavio bendravimo paslapčių. Visi mokymų dalyviai džiaugėsi vertingomis žiniomis ir labai turiningai praleistu laiku.
Šie mokymai – tai sėkmingas startas ilgalaikio Voniškių kaimo bendruomenės centro įgyvendinamo Vietos plėtros strategijos priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 projekto Nr. ŠAKI-LEADER-1C-M-1-11-2018 (NMA 42VS-PV-18-1-04712-PR001) „Voniškių bendruomenės kelias verslumo link“. Bendra projektui paskirta paramos suma: iki 10 000 Eur (iš jų iki 8 500 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir iki 1 500 Eur Lietuvos valstybės biudžeto lėšos). Viso projekto metu bendruomenės centro nariams numatyta suorganizuoti 6 skirtingų temų mokymus. Šie mokymai turėtų paskatinti Voniškių kaimo bendruomenės centro narių aktyvumą ir motyvaciją, siekiant padidinti vietos gyventojų bendruomeniškumo jausmą ir norą telktis bendrosios vietos gerovės kūrimui bei bendruomeninio verslo pradžiai, atsižvelgiant į Vietos plėtros strategijos nustatytus prioritetus.

Tautvydas Šukys, Voniškių KBC pirmininkas

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?