Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija

 Paramos gavėjas: ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

2016 m. paramos sutarties Nr. 42VS-KM-15-1-06803

Projekto pavadinimas „ Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“

Bendra paskirta paramos suma: iki 2 599 003 Eur (iš jų iki 2 209 152,55 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir iki 389 850,45 Eur Lietuvos valstybės biudžeto lėšos)

Strategijoje numatytos priemonės ir jų nuoseklus, integruotas įgyvendinimas sukurs prielaidas gyvenimo kokybės gerėjimui visoje VVG teritorijoje, mažės skirtumai tarp rajono centre ir pakraščiuose esančių kaimo vietovių. Įgyvendinant VPS bus siekiama vietos ekonomikos, bendruomeninio verslumo, aplinkosaugos, inovacijų skatinimo konsultuojant, suteikiant daugiau žinių ir finansinę paramą. Bus įgyvendinamos priemonės, užtikrinančios kaimo vietovių gyvybingumą, sprendžiant vietos ištekliais pagrįstų produktų pridėtinės vertės didinimo, maisto tiekimo grandinių, vietos paslaugų, atsinaujinančių energijos išteklių gamybos plėtojimo problemas. Įgyvendinant VPS bus siekiama į Šakių rajono pokyčių valdymą ir sprendimus įtraukti kuo daugiau kaimo bendruomenių, organizacijų ir kitų suinteresuotų kaimo plėtros veikėjų.

 

Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija

 

Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija (nauja redakcija)

 

Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija (Keitimas atliktas 2017m. gruodžio 18 d.)

 

Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija (Keitimas atliktas 2020 m. sausio 30 d.)

 

Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija (Keitimas atliktas 2020 m. rugsėjo 21 d.)

  

Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija (Keitimas atliktas 2021m. lapkričio 8 d.)

 

Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija (Keitimas atliktas 2022m. rugpjūčio 29 d.)

 

Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija (NMA prie ŽŪM keitimas patvirtintas 2023 m. sausio 5 d.)

 

Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija (NMA prie ŽŪM keitimas patvirtintas 2023 m. birželio 24 d.)

 

Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija (NMA prie ŽŪM keitimas patvirtintas 2024 m. sausio 11 d.)

 

Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija (NMA prie ŽŪM keitimas patvirtintas 2024-01-24)