Informacija potencialiems paraiškų teikėjams

4.Priemonė LEADER-19.2-SAVA-9: Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą.
Remiamos veiklos sritys: verslumo ugdymas kuriant tematinio bendradarbiavimo ir savanoriškos veiklos tinklus, socialinės atskirties prevencijos ir socialinės integracijos stovyklų organizavimas, patirtinio mokymosi stažuotės, gerosios praktikos pavyzdžių diegimas bendruomenių veikloje, jaunimo edukacijos, verslo idėjų galerijos ir projektų aukcionų organizavimas ir kt.
5.Priemonė LEADER-19.2-SAVA-4:Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą.
Remiamos veiklos sritys: verslumo ugdymas kuriant tematinio bendradarbiavimo ir savanoriškos veiklos tinklus, socialinės atskirties prevencijos ir socialinės integracijos stovyklų organizavimas, patirtinio mokymosi stažuotės, gerosios praktikos pavyzdžių diegimas bendruomenių veikloje, jaunimo edukacijos, verslo idėjų galerijos ir projektų aukcionų organizavimas ir kt.
Galimi pareiškėjai: Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą vykdančios: kaimo bendruomenės, kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos, viešosios įstaigos.
6.Priemonė LEADER-19.2-SAVA-3: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas.
Remiamos veiklos sritys: vietos projektų pareiškėjų ir projektų vykdytojų kompetencijos ugdymas.

VVG informacija

Zenklai