Įsigaliojo nauja VVG pateiktų projektų vertinimo tvarka

Lapkričio 29 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių korekcijos, kuriomis buvo pakeista vietos projektų vertinimo tvarka.
Naujieji taisyklių keitimai numato, jog nuo šiol vietos veiklos grupėms (VVG) pateiktas paraiškas vertins nebe Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), o pačios VVG. Šis taisyklių keitimas – minėtų darbų perdavimas VVG – buvo atliktas siekiant, kad veiklos grupėms pateiktos paraiškos būtų kuo skubiau įvertintos ir greičiau įsisavinta parama. Projektų vertinimo procedūrų keitimų buvo nuspręsta imtis sutartinai – tiek NMA, tiek VVG atstovai sutiko, jog tai geriausias būdas paspartinti paraiškų vertinimo procesą. Dar prieš pakeičiant taisykles, buvo organizuojami ir NMA bei VVG susitikimai, stengiantis veiklos grupėms perduoti vietos projektų vertinimo patirtį.
Žemės ūkio ministro įsakymą, kuriuo pakeistos taisyklės, rasite čia.

Pagal NMA informaciją