Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 4

1.Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 4

9. Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

10. Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės.

11. Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka

12. Fiksuotosios normos taikymo vietos projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas


Informacija apie užregistruotas paraiškas
Atrankos vertinimo rezultatų suvestinė

 

VP atrankos vertinimo rezultatai
VP tvirtinimo rezultatai