Tradiciniai Zanavykų krašto karpiniai

Atlikti darbaiLietuvoje popieriaus karpiniais pradėta užsiiminėti XVI a. Miesto, ypač kaimo žmonės karpiniais gražindavo žibalinių lempų gaubtus, lentynas, paveikslų, veidrodžių rėmus. Sudėtingesnio ornamento karpiniais – užuolaidėlėmis puošdavo namų langus, indaujas. Specialūs karpiniai su paukščių, arklių, obuolių, varpų ir kitais siluetais būdavo kuriami vestuvėms, jaunavedžių sėdimai vietai papuošti. Iš praeities atėjęs kruopštus popieriaus karpymo menas šiandieninėje meno terpėje dažniausiai išlaiko tą pačią archaišką ir natūralią plastikos išraišką, geometrinę liaudies meno ornamentiką. 1981 m. Vilniuje surengta pirmoji respublikinė popieriaus karpinių paroda, kurioje savo kūrybą eksponavo trisdešimt autorių. Jau xxi amžiuje aktyviai rengiamos meninių karpinių respublikinės ir tarptautinės parodos ir leidžiamos knygos. Meninių karpinių trūkumas yra tas, kad jie padaryti iš nepatvarios medžiagos – popieriaus. Suprantama, tai viena iš priežasčių, kad pasaulyje labai mažai yra išlikę senovės kūrinių, todėl mūsų uždavinys - užfiksuoti tuos nuostabius darbus ir perduoti jaunąjai kartai sukauptą patirtį šioje srityje.
Jaunimo organizacija „Šešupė“, kuriai vadovauja Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos mokytoja metodininkė Meilutė Andriukaitienė, nuo 2019 m. gegužės mėn. įgyvendina projektą „Tradiciniai Zanavykų krašto karpiniai“ pagal VPS „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.

Projekto dalyviai14-18 metų Kudirkos Naumiesčio jaunimas ir Jaunimo organizacijos „Šešupė“ nariai užsiėmimų metu analizavo tradicinius karpinių motyvus. Edukaciniuose užsiėmimuose mokėsi karpyti augalų bei gyvūnų figūras, tinkamai jas komponuoti, pateikti pagal karpinių kompozicijoms būdingus reikalavimus. Analizavo karpinių elementų reikšmę, mokėsi tinkamai klijuoti ir apipavidalinti. Pastebėta, kad šie užsiėmimai ugdo poreikį pažinti ir tęsti Zanavykų kraštui būdingas karpymo tradicijas, formuoti kruopštumą, atidumą, kūrybiškumą ir kitas vertybines nuostatas. Jaunimas dirbo su entuziazmu ir sukūrė daug gražių darbų, kurie demonstruojami Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos muziejuje, Vilkaviškio kultūros centre, Zyplių dvare. Po parodų darbai sugrįš ir papuoš Kudirkos Naumiesčio įvairias įstaigas: polikliniką, dienos centrą, globos namus.

Jaunimo organizacijos „Šešupė“ informacija