Griškabūdžio padangei - daugiau šviesių akcentų

Griškabūdžio bendruomenė skatina savo krašto gyventojus savo veiklom prisidėti prie miestelio patrauklumo didinimo. Tam pasitarnauja Griškabūdžio bendruomenės centro vykdomas projektas „Griškabūdžio miestelio kultūros savitumo išsaugojimas“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-1-7-2018.
Šio projekto pirmo etapo metu sumaketuoti ir atspausdinti lankstinukai apie Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčią ir kalbininko Jono Jablonskio tėviškę-muziejų.
Už prisidėjimą prie lankstinukų teksto noriu padėkoti Rimutei Amonienei ir Jolantai Laurinaitienei, už vertimą – Audronei Zymonienei ir Jolitai Leščinskaitei, už konsultavimą lankstinukų maketo klausimais – Šakių turizmo informacijos centro direktorei Ievai Bernotaitei.

Agnė Paškauskienė, Griškabūdžio BC pirmininkė

 Griškabūdžio Kristaus atsimainymo bažnyčia. 2jpg

Kalbininko J.Jablonskio muziejus

Griškabūdžio Kristaus atsimainymo bažnyčia

Kalbininko J.Jablonskio tėviškė muziejus

 Zenklai