2014 m. Informaciniai renginiai

  1. 2014-03-14 „Integruotos vietos plėtros strategijos rengimas“, 3 val.
  2. 2014-03-31 „Šakių krašto VPS rengimo ir įgyvendinimo darbų planavimas, 3 val.
  3. 2014-04-14 „Integruotos vietos plėtros strategijos rengimas“, 3 val.
  4. 2014-04-28 „Kaimo vietovių plėtra ir jaunimo verslumo veiklinimas“, 3 val
  5. 2014-05-05 „Kaimo vietovių plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“, 3 val.
  6. 2014-05-12 „Kaimo vietovių situacijos analizė“, 3 val.