2014 m. mokymai

 1. 2014-01-08 „Viešieji pirkimai: sutartys“, 8 val.
 2. 2014-01-28 „Bendruomenės narių verslumo skatinimas“, 8 val.
 3. 2014-02-05 „Efektyvus susirinkimų vedimas“, 8 val.
 4. 2014-02-19 „Viešieji pirkimai:pirkimų organizavimas“, 8 val.
 5. 2014-02-19 „Efektyvus konfliktų sprendimas. Streso valdymas“, 8 val.
 6. 2014-03-19 „Viešieji pirkimai: pirkimų organizavimas“, 8 val.
 7. 2014-04-09 „Kūrybinių metodų taikymas bendruomenės sutelktumo didinimui“, 8 val.
 8. 2014-04-18  „Bendruomeninio verslumo formavimas“, 8 val.
 9. 2014-05-02  „Bendruomeninio verslumo formavimas“, 8 val.
 10. 2014-05-09  „Bendruomeninio verslumo formavimas“, 8 val.
 11. 2014 m. sausio-balandžio mėn. Anglų kalbos kursai pradedantiesiems, 48 val.
 12. 2014 m. sausio-balandžio mėn. Anglų kalbos kursai pradedantiesiems, 44 val.

 

 

2014 m. Informaciniai renginiai

 1. 2014-03-14 „Integruotos vietos plėtros strategijos rengimas“, 3 val.
 2. 2014-03-31 „Šakių krašto VPS rengimo ir įgyvendinimo darbų planavimas, 3 val.
 3. 2014-04-14 „Integruotos vietos plėtros strategijos rengimas“, 3 val.
 4. 2014-04-28 „Kaimo vietovių plėtra ir jaunimo verslumo veiklinimas“, 3 val
 5. 2014-05-05 „Kaimo vietovių plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“, 3 val.
 6. 2014-05-12 „Kaimo vietovių situacijos analizė“, 3 val.