2013 m. informaciniai renginiai

1. 2013-07-13 „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos“, 3 val.

2. 2013-11-12 „Šakių krašto VVG strategijos įgyvendinimo rezultatai ir perspektyvos“, 3 val.

2013 m. mokymai

1. 2013-06-11 „Viešieji pirkimai: pirkimų organizavimas“, 8 val.;

2. 2013-06-18 „Viešieji pirkimai: pirkimų organizavimas“, 8 val.;

3. 2013-06-19 „Viešieji pirkimai: pirkimų organizavimas“, 8 val.;

4. 2013-09-18 „Viešieji pirkimai: sutartys“, 8 val.;

5. 2013 m. spalio 2 ir 4 d. „Buhalterinė apskaita nepelno siekiančiose organizacijose“, 16 val.;

6. 2013-11-13 „Bendruomenės veiklos dokumentų rengimas“, 8 val.;

7. 2013-11-18 „Bendruomenės veiklos dokumentų rengimas“, 8 val.;

8. 2013-12-03 „Bendruomenės narių verslumo skatinimas“, 8 val.;

9. 2013-12-18 „Bendruomenės narių verslumo skatinimas“, 8 val.;

10. 2013 m. rugsėjo-gruodžio mėn. Anglų kalbos kursai pradedantiesiems, 56 val.;

11. 2013 m. rugsėjo-gruodžio mėn. Anglų kalbos kursai pažengusiems, 56 val.