Kvietimas teikti paraiškas Nr.2

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.2

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 2 pratęsimas 

Bendrosios taisyklės

Specialiosios taisykles 1 prioriteto 1.1 priemonei 

Specialiosios taisyklės 2 prioriteto priemonėms

Vidaus tvarkos aprašas 

Informacinio renginio medžiaga - Bendrosios taisyklės

Informacinio renginio medžiaga - Specialiosios taisyklės 1 prioriteto 1.1. priemonei

Informacinio renginio medžiaga - Specialiosios taisyklės 2 prioriteto priemonėms

Informacija apie vietos projektų paraiškų vertinimą:

Administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas Nr. 1

Administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas Nr. 2

Tinkamumo skirti paramą vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas Nr. 1

Tinkamumo skirti paramą vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas Nr. 2

Naudos ir kokybės vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas Nr. 1

Pirmumo vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas Nr. 1

Informacija apie priimtus ir įsigaliojusius sprendimus skirti paramos lėšas vietos projektams įgyvendinti (minkšti projektai)

Informacija apie priimtus ir įsigaliojusius sprendimus skirti paramos lėšas vietos projektams įgyvendinti (investiciniai projektai)