Kvietimas teikti paraiškas Nr.1

Kvietimas teikti paraiškas Nr.1

Šakių krašto VVG Bendrosios taisyklės pareiškėjams

Specialiosios taisyklės 1.2, 2.1 ir 2.2 priemonėms

Dokumentų formos

Vietos projektų administracinės atitikties vertinimas

Tinkamumo skirti paramą vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas Nr. 1

Naudos ir kokybės vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas Nr. 1

Informacija apie priimtus ir įsigaliojusius sprendimus skirti paramos lėšas vietos projektams įgyvendinti