Liepalotų bendruomenė gludino bendruomeninius ryšius

Liepalotų bendruomenės centras „Tėviškė“ įgyvendino vietos projektą „Liepalotų krašto žmonių aktyvinimas ir bendruomeninių renginių organizavimas“. Projekto Nr. LEADER-12-ŠAKIAI-03-025, jis įgyvendintas pasinaudojus Šakių krašto vietos veiklos grupės įgyvendinama vietos plėtros strategija. Bendra projekto vertė 36 325,17 Lt.

alt

Nuo 2005 m. bendruomenės centras „Tėviškė“ panaudos pagrindais nuomoja buvusį Liepalotų mokyklos pastatą, kuris LEADER programos lėšomis buvo suremontuotas, pritaikytas bendruomenės reikmėms: susibūrimams, kultūrinių renginių, bendruomeninių švenčių ir laisvalaikio organizavimui. Iki pastato remonto bendruomenė neturėjo normalių sąlygų bendruomeninių renginių organizavimui – nebuvo vandentiekio ir kanalizacijos, patalpos buvo šaltos ir nejaukios. Atlikus remontą, atsirado sąlygas skatinti kaimo žmonių bendruomeniškumą, mažinti socialinę atskirtį, organizuojant įvairius mokymus, popietes, šventes.

Į šį tikslą bendruomenė ėjo jau seniai – dar neremontuotose patalpose vyko kelios bendruomeninės šventės (Advento, pagyvenusių žmonių popietė, vaikų Kalėdų eglutės, rugsėjo 1-osios, taip pat tradicine tampanti sekminių šventė). Ši ne vienerių metų veikla parodė, kad bendruomenės nariai nori bendrauti, turiningai leisti laisvalaikį, juolab, kad jau radosi ir keletas šventinių tradicijų: nuo 2005 metų su pertraukomis švenčiama sekminių šventė, kuri bendruomenės nutarimu nuo 2010 m. skelbiama tradicine švente, jos metu ant laužo kepamas tradicinis sekminių patiekalas – kiaušinienė; bendruomeniečiai pageidavo, kad ant laužo būtų gaminamas dar vienas tradicinis sekminių patiekalas – žirnienė.

Vis labiau aktyvėjančios bendruomenės „Tėviškė“ centro valdybos posėdžiuose, neformaliuose kaimo žmonių pasitarimuose ne kartą buvo aptarta esama kaimo padėtis ir tolimesnė kaimo plėtros vizija bei perspektyvos. Diskutuota, kaip pagerinti kultūrinį gyvenimą, laisvalaikio praleidimą, kultūrinių renginių organizavimą, kaip telkti kaimo bendruomenės gyventojus, rūpintis krašto plėtra, gaivinti pamirštas tradicijas, kaip įtraukti socialinę atskirtį patiriančius žmones į bendruomeninį gyvenimą, gerinti jų gyvenimo kokybę.

Po ilgų diskusijų nutarta organizuoti kuo daugiau kultūrinių renginių, jų kokybės gerinimui pasitelkiant ir ES paramos lėšas. Ypač puikios sąlygos susidarė tuomet, kai rajone įsibėgėjo Šakių krašto vietos veiklos grupės įgyvendinama 2007-2013 m. vietos plėtros strategija. Bendruomenės centro valdyba pateikė pasiūlymus visuotiniam narių susirinkimui, kuriame vienbalsiai buvo nutarta organizuoti tradicines sekminių šventes, paminėti bendruomenės 10- ies metų gyvavimo sukaktį, surengti mokymų ciklą, dalyvauti etnografinėje edukacinėje programoje „Duonos kelias“, išvykoje į Rokiškio kraštą pasisemti patirties iš Kavoliškio kaimo bendruomenės. Buvo atlikta aplinkinių kaimų gyventojų žodinė apklausa, kuri parodė, kad šie renginiai patrauklūs bei reikalingi ir daugumai ne bendruomenės centro narių.

Kuomet buvo nutarta imtis projektinės veiklos, visuotinio bendruomenės narių susirinkimo metu buvo vienbalsiai nutarta projekto vadovu skirti bendruomenės centro pirminikę Vilmą Sutkaitienę, finansininku – bendruomenės  centro buhalterę Giedrę Ižganaitienę, projekto priežiūrą patikėti Rimai Laukaitienei. Bendruomenė sau išsikėlė tokius tikslus ir uždavinius: kaimo gyventojų aktyvinimas bei socialinę atskirtį patiriančių žmonių įtraukimas į bendruomeninį gyvenimą. Siekiant įtraukti į aktyvią veiklą kuo daugiau socialinę atskirtį patiriančių žmonių, spręsti kaimo gyventojų laisvalaikio, užimtumo problemas, rengiant įvairius renginius, gaivinant ir puoselėjant liaudiškas tradicijas; susipažinti su kito regiono bendruomenės patirtimi, gauti naujos informacijos apie kaimo gyventojų ir bendruomenės galimybes, bendruomeniškumo ugdymą, gauti naujų idėjų bendruomeninei veiklai tobulinti ir gyvensenos kokybei gerinti.

Kuomet buvo parengta projektinė paraiška, patvirtintas projekto finansavimas, bendruomenė ėmėsi veiklos: surengtos trys bendruomeninės šventės, sudarant galimybę jose dalyvauti daugiau nei 400  žmonių iš 11 aplinkinių kaimų. Įsigyta 16 sulankstomų stalų ir 32 sulankstomų suolų, keptuvė ir puodas maisto gaminimui ant laužo, pakviesti profesionalūs kolektyvai ženkliai pagerino  renginių kokybę. Įsigytas turtas pasitarnaus ir rengiant kitas bendruomenines šventes, talkas.

Centro 10-mečio paminėjimo šventėje grojo liaudiškos muzikos ansamblis „Jonis“, buvo prisiminta bendruomenės istorija, veikla, pagerbti Liepalotų „Ąžuolas“ ir „Liepa“- bendruomenės išrinkti du garbingiausi krašto žmonės. Į renginį pakviesti buvę bendruomenės centro vadovai, kaimyninių bendruomenių atstovai, pagerbti ir apdovanoti aktyviausi ir labiausiai nusipelnę bendruomenės nariai. 2013 m. sekminių šventėje spektaklį parodė liaudies teatras „Špykerė“, šventės dalyviai buvo supažindinti su liaudiškomis sekminių tradicijomis. 2014 m. sekminių šventę vedė ir joje grojo liaudies muzikos kapela „Daumantų muzikantai“. Švenčių metu ant laužo projekto metu įsigytuose puode ir keptuvėje buvo ruošiami tradiciniai sekminių patiekalai: kepama kiaušinienė, verdama žirnienė.

Siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių žmonių saviraiškai bei parodyti, kad visų kartų kaimuose gyvenantys žmonės yra svarbūs ir reikalingi, surengta 5 – ių mokymų ciklas (kalėdinių žaisliukų gamyba, užgavėnių kaukių gamyba, kiaušinių marginimas vašku, medus mūsų grožiui ir sveikatai, vilnos vėlimas). Mokymus lankė 114 asmenų. Išmokyti įvairių rankdarbių, supažindinti su jų atlikimo technika, medaus nauda žmogaus sveikatai ir grožiui, mokymų dalyviai įgytas žinias galės ir toliau taikyti ne tik asmeniniame, bet ir bendruomenės gyvenime: pagamintais žaisliukais buvo puošiama bendruomenės centro kalėdų eglutė, užgavėnių kaukės buvo panaudotos švenčiant užgavėnių šventę. Kiti rankdarbiai bus eksponuojami parodose. Mokymų dalyviai ateityje ilgais rudens ir žiemos vakarais įgyta patirtimi galės pasidalinti su kitais, norinčiais to išmokti kaimo žmonėmis. Mokymų metu liaudies meistrė supažindino su liaudies paročiais, tradicijomis, tautosaka.

Kelionėje į Kavoliškio benruomenę dalyvavo 35 bendruomenės nariai. Svečiuose jie susipažino su kito regiono bendruomenės patirtimi, gavo naujos informacijos apie kaimo gyventojų ir bendruomenės galimybes, bendruomeniškumo ugdymą, socialinės atskirties mažinimą. Ši išvyka buvo nauja patirtis liepalotiškiams ir pirmasis vizitas į Rokiškio rajoną.

Etnografinė edukacinė programa „Duonos kelias“ vyko Adomiškių kaime, liaudies menininko Rigimanto Stanaičio sodyboje, kurioje surinkta daug etnografinių eksponatų, veikia senovinė kalvė ir stalių dirbtuvės. Programos metu liepalotiškiai ir renginio svečiai susitiko, regėjo, lietė, gamino, ragavo tradicinę lietuviško kaimo duoną. Taip pat pažino senovinius papročius iš arti, daugiau apie juos sužinojo, pajuto duonos ir artimo žmogaus šilumą.

Visi duonos gamybos darbai nuo pat javų nupjovimo iki duonos patekimo ant stalo buvo atliekami pačių dalyvių rankomis – dalyviai pjovė, kūlė javus spragilais, senovine technika, sukant rusvelkį arkliams, arbavo grūdus, malė juos, grūdo grucę. Kaimo šeimininkių iškepta duona buvo ragaujama su medumi, šalto spaudimo sėmenų aliejumi, užgeriant sodybos šeimininkės raugta duonos gira. Programoje dalyvavo daug jaunimo. Nemažą darbą šiame renginyje nuveikė ir Zanavykų muziejaus kolektyvas, vadovaujamas Rimos Vasaitienės – šio liepalotiškių projekto partneriai (kaip ir Sintautų kultūros centro folkloro ansamblis „Santaka“).

Šios ir kitos veiklos, kurias pavyko įgyvendinti projekto dėka, padidino jaunimo, vietos gyventojų, bendruomenės narių socialinį, kultūrinį aktyvumą, paskatino socialiai pažeidžiamų asmenų pozityvų požiūrį į gyvenimą, sumažino socialinę atskirtį, pagerino gyvenimo kokybę, sustiprino bendruomeniškumo jausmą. Dalyvaudami įvairiuose renginiuose kaimo gyventojai įgijo naujų žinių, idėjų, praplėtė savo akiratį, pagerėjo bendravimas.

Liepalotiškiai, turėdami nemanką projektinės veiklos patirtį, ir ateityje planuoja rengti projektus. Tam, tikimasi, pasitarnaus ir kuriama naujoji, 2014-2020 m. vietos plėtros strategija.

Parengta pagal bendruomenės centro „Tėviškė“ pateiktą informaciją ir nuotraukas.

{vsig}naujienos/14-10-21/muziejus{/vsig}