Kriūkų bendruomenė solidi ir amžiumi, ir darbais

Kriūkų bendruomenės centras – vienas seniausiai rajone įkurtų bendruomenės centrų. Tiesa, baigiantis pirmajam šio amžiaus dešimtmečiui, centras kuriam laikui buvo pristabdęs savo aktyvią veiklą. Tačiau kuomet iš pagrindų atsinaujino bendruomenės centro vadovybė, kai aplink ją susibūrė gausus būrys bendruomeniškos sielos žmonių, kriūkiečiai šaute šovė į aktyviausių rajono bendruomenių viršūnę. Tiek savo įgyvendinamomis veiklomis, tiek pritrauktomis investicijomis.

Kriūkų bendruomenės centras buvo įkurtas dar 2002-ųjų balandį. Tai buvo antras rajone oficialiai įkurtas bendruomenės centras. Kasmet kriūkiečiai organizavo ne vieną miestelio ir visos seniūnijos renginį, dalyvaudavo rajono savivaldybės fondų veikloje. Tačiau didysis judėjimas dar labiau aktyvinant Kriūkų bendruomenės gyvenimą prasidėjo tuomet, kai atsirado galimybė dalyvauti Šakių krašto vietos veiklos grupės pradėtoje įgyvendinti Šakių krašto vietos plėtros strategijoje.

Šiuo metu Kriūkų bendruomenei vadovauja Kriūkų mokyklos vadovė Lilija Liutvinienė, per keletą pastarųjų metų subūrusi aplink save stiprų kumštį bendraminčių. Kurie ir įgyvendina pagrindinę bendruomenės misiją – rūpintis bendruomenės žmonių gerove, užimtumu, bendra kryptinga veikla, prioritetą kreipiant bendruomeniškumo skatinimui ir stiprinimui, jaunimo įtraukimui į bendruomeninį gyvenimą, gamtos ir žmogaus sukurto paveldo išsaugojimą, projektinę veiklą ir verslumo skatinimą.

Tokių veiklos principų kriūkiečiai ir laikosi. Kasmet vis labiau aktyvėja ne tiki subrendusi kriūkiečių karta, bet ir jaunimas, organizuojant renginius, dėliojant projektines veiklas aktyviai darbuojasi ne tik kriūktuose gyvenantys šio krato entuziastai, bet ir svetur šaknis išleidę kriūktuose gimę ir augę įvairaus amžiaus žmonės. Ne tik rajone, bet ir už jo ribų šiandien gerai žinoma tradicinė Kriūkų šventė „Žiobrinės“, vis daugiau lankytojų sulaukia kasmetinė šv. Oninių šventė, padėkos, pasidalinimo džiaugsmais švente virto tradicinė „Bendruomeniškumo šventė“. O jaunimas „išeikvoti“ save gali tradicinėse sportinėse žaidynėse.

Viskam tam šiuo metu yra ir geros sąlygos. Vien per pastaruosius trejus metus į Kriūkų bendruomenės gerovę pritraukta beveik 200 tūkst. Litų įvairių paramos fondų lėšų. 2011-ųjų rudenį įgyvendintas projektas „Kriūkų bendruomenei patrauklios aplinkos kūrimas, atnaujinant sporto aikštyną, kurio vertė buvo 25 tūkst. Litų. Per 2011-uosius įgyvendintas ir daugiau nei 44 tūkst. Litų vertės projektas „Bendruomeniškumas – kaimo ateities garantas“. 2012 metais įgyvendintas projektas „Bendruomenių partnerystė ir gerosios patirties pritaikymas plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą“, kurio vertė buvo 24 tūkst. Litų.  2013-aisiais įgyvendinti net du projektai: beveik 54 tūkst. Litų vertės „Aktyvaus sporto ir poilsio galimybių plėtra Kriūkų bendruomenėje“ ir „Atvira kūrybinė erdvė Kriūkuose – jaunimo iniciatyvoms“(pastarojo vertė beveik 16 tūkst. Litų). Šuo metu dar tebevyksta ir projektas „Kriūkų bendruomenės verslumo ir kūrybiškumo skatinimas“, kurio vertė – beveik 28 tūkst. Litų.  Į pabaigą eina ir vienas rimčiausių kriūkiečių projektų – Sviatošino dvaro renovacija, kainuosianti keletą šimtų ES paramos fondo paramos lėšų. ir rajono savivaldybės   

Tačiau, kaip ne kartą yra teigusi bendruomenės centro pirmininkė L.Liutvinienė, ne tik pinigai ar įgyvendinti projektai lemia konkrečios vietovės gerovę. Svarbiausia – čia gyvenančių žmonių nuoširdumas, darbštumas, atsidavimas bendram reikalui. Kriūkuose to nestinga. Tą įrodo ir faktas, kad tradicijos formą jau įgavo kalėdinė labdaros akcija. Su vis didesniu noru įvairaus amžiaus kriūkiečiai kasmet dalyvauja  aplinkos tvarkymo akcijose. Vis dažniau ir įvairesnėmis temomis rengiami bendruomenės narių saviraiškos užsiėmimai.

Nekokybiškoje aplinkoje negyvuotų ir itin aktyvus Kriūkų bendruomenės centro mėgėjų teatras (vadovė Gražina Adomaitienė), moterų ansamblis (vadovė Vida Mastiekienė) ir kt. Rajone ir toli už jo ribų Kriūkų kraštą šiandien jau stipriai garsina pripažinti tautodailininkai ir amatininkai: medžio drožėjas Andrius Bieliukas, tekstilininkė Daiva ir medžio drožėjas  Gediminas Jėčiai, keramikė Teresė Virokaitienė, papuošalų kūrėja Ieva Masteikaitė ir kt. Ir šie žmonės bei kolektyvai įrodo, kad Kriūkuose gyventi gera, kad čia pakanka erdvės saviraiškai ir kūrybai, kad čia stipri bendruomenė ir gerai matomi jos nuveikti darbai.

Panaudotos Kriūkų bendruomenės centro nuotraukos.

{vsig}naujienos/14-01-30/kriukai{/vsig}