Kudirkos Naumiestis turi naują sakralinę erdvę

Praėjusių metų pabaigoje baigtas įgyvendinti vienas išskirtiniausių projektų, rengtas pagal Šakių krašto vietos veiklos grupės įgyvendinamą vietos plėtros strategiją. Projekto metu už beveik 434 tūkst. Litų buvo sutvarkytas Kudirkos Naumiesčio šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios rūsys ir pritaikytas šarvojimo salei bei kitoms sakralinėms reikmėms.

Dar 2011 metų rugsėjo 7 dieną buvo pasirašyta paramos sutartis su Nacionaline mokėjimų agentūra, ir, gavus patvirtinimą dėl 390 469 litų ES paramos pagal LEADER programą, pradėtas įgyvendinti beveik  433 855 litų vertės projektas „Kudirkos Naumiesčio šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios rūsio pritaikymas parapijos reikmėms“ (projekto numeris LEADER-11-ŠAKAI-02-11). Rekonstrukcijos  darbus atliko UAB “ Statybų ritmas“, statybos darbai buvo baigti dar 2012 metų kovo mėnesį.

Tačiau projektas buvo numatęs ne tik statybos darbus: buvo nupirkti baldai, įgarsinimo aparatūra. Visi su projekto įgyvendinimu susiję darbai visiškai baigti buvo praėjusių metų gruodį. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį parama gauta dalimis – iš viso buvo teikti keturi mokėjimo prašymai paramai gauti.

Tai buvo vienas išskirtiniausių projektų, įgyvendintų pagal Šakių krašto vietos veiklos grupės įgyvendinamą 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją: tai buvo kultūros paveldo objektas (tokiems objektams keliami itin griežti rekonstrukcijos reikalavimai), darbai buvo susiję su viena iš rajono bažnyčių.

Įgyvendinant šį projektą, naujai buvo įrengtos rūsio patalpos, jos pritaikytos šarvojimo reikmėms. Teikdama projektą paramai gauti, parapija atsižvelgė į Kudirkos Naumiesčio gyventojų poreikius, nes tokių patalpų miestas iki šiol neturėjo.

Projektas parengtas pagal strategijos prioritetą „Kaimo gyvenviečių infrastruktūros gerinimas ir paslaugų infrastruktūros plėtra“. Kadangi Kudirkos Naumiesčio bažnyčia įrašyta į valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą, pasirinkta strategijos priemonė „Kaimų atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis - kraštovaizdžio ir kultūros paveldo saugojimo bei rekreacijos zonų įrengimas ir sutvarkymas“.

Projekto vadovas - parapijos klebonas kun. Donatas Jasulaitis.

{vsig}naujienos/14-01-23/naumiestis{/vsig}