Sintautai baigė įgyvendinti projektą „Sintautai – 450”

Šių metų balandžio 23 dieną oficialiai baigtas įgyvendinti projektas „Sintautai – 450“. Jis teiktas paramai  pagal LEADER programą, kurią rajone įgyvendina Šakių krašto vietos veiklos grupė, gauti. Projekto Nr. LEADER-10-ŠAKIAI-02-005. Už bendrą 57 555 litų sumą projekto metu nuveikta nemažai darbų Sintautų dabarties ir ateities gyvenimui.

Sintautų kultūros centras pasinaudojo galimybe – dalyvauti Šakių krašto integruotos vietos plėtros strategijos “Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse” 2 prioriteto “Bendruomenės gyvensenos organizavimas ir bendradarbiavimo  pagrindų formavimas” 2.2 priemonėje “Bendruomeninių renginių organizavimas ir socialinės atskirties mažinimas“, ir 2010 metų spalio 18 dienos – 2010 metų gruodžio 30 dienos kvietimui parengė projektą “Sintautai – 450”. Jau 2011 metų rugsėjo 7 dieną buvo pasirašyta paramos sutartis, ir projekto įgyvendinimo darbai startavo. Oficialiai projektas baigtas ir Nacionalinės mokėjimų agentūros įvertintas šių metų balandžio 23 dieną.

Bendra projekto vertė siekė 57 555 Lt, ES paramos suma sudarė - 40 671 Lt, nuosavos ir partnerio lėšos - 11 387 Lt.  497 Lt.

Projektas vyko penkiose vietovėse: Sintautuose, Veršiuose, Panoviuose, Keturnaujienoje ir Išdaguose. Į aktyvią veiklą buvo įtraukta 160  socialinę atskirtį patiriančių ir vienišų žmonių, vietoj planuotų 60. Įvykdytos visos projekte numatytos veiklos.

Projektas apėmė Sintautų miestelio 450- ties metų jubiliejaus renginius. Pagrindinis projekto renginys vyko  2012 metų rugpjūčio 25 - 26 dienomis, kai Sintautai minėjo 450 metų įkūrimo jubiliejų. Ta proga Sintautų kultūros centras, Sintautų akademija ir kiti jubiliejaus minėjimo organizacinio komiteto atstovai visus sukvietė  į jau antrąjį Pasaulio sintautiečių suvažiavimą.

Per 100 sintautiečių dėmesio sulaukusi mokslinė konferencija “Sintautai - 450” prasidėjo atnaujintame Sintautų kultūros centre. Pranešimus skaitė svečias iš Kalifornijos D. Januta, “Versmė” leidyklos  vadovas P. Jonuška, monografijos “Sintautai” vyriausioji redaktorė V. Girininkienė,  Sintautų seniūnijos seniūnas K. Birbilas, asociacijos “Paminklo poetui Pranui Vaičaičiui fondo“ steigėjas  V. Staniulis, Sintautų kultūros centro direktorė L. Girdauskienė. VšĮ “Sintautų akademija steigėjas V. Girdauskas vedė daug idėjų ir galimybių  atskleidusią diskusiją “Sintautai - problemos ir galimybės. Pasaulio sintautiečių žvilgsnis“.

Buvo pristatyta būtent šiai šventei išleista knyga „Aš - sintautietis“. Šioje knygoje nerasite Sintautų miestelio ar bažnyčios istorijos, garsių žmonių biografijų, reikšmingų darbų ar įvykių aprašymų. Tai knyga apie paprastus Sintautų žmones ir jų mintys apie Sintautus. Knygoje patalpintos 270 žmonių fotonuotraukos, kurie gyveno, dirbo, kūrė jubiliejiniais metais ir informacija apie 18 organizacijų ir institucijų, veikiančių Sintautuose.

Metodiniame kabinete veikė paroda „Sintautiečių menininkų darbai“, kurioje tapybos, akvarelės ir keramikos  darbus, karpinius, mezginius, nėrinius,  medžio drožinius, verbas, pristatė 11 menininkų iš senojo Sintautų valsčiaus: Birutė Ūsienė ir Gailina Matijošaitienė (Užpjauniai), Greta  Unguvaitytė, Bernadeta Garmutė Gaulienė, Birutė Garmuvienė, Juozas Garmus ir  Vytas Kajetona Duoba (Sintautai), Zoselė Pečkaitienė ir Lina Bulavienė  (Panoviai), Elena Kudirkienė (Veršiai), Kornelijus Birbilas (Išdagai).

Foje galėjai pasidžiaugti paroda „Sintautai mene“. Joje 12 dailininkų ir du skulptoriai bei akmentašiai iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos eksponavo savo darbus skirtus Sintautams.

Naujai  įrengtoje parko prekybinėje zonoje ir atnaujintoje senojoje Sintautų mokykloje šurmuliavo Sintautų verslo dienos dalyviai ir veikė  paroda ”Sintautų verslas”. Parodoje buvo galima susipažinti su Sintautų  žemės ūkio ir verslo raida. Savo gaminius pristatinėjo ūkininkai,  verslininkai ir institucijos: V. Piečaitis, R. Valinskienė, S. Rudzevičiūtė, A. ir A. Bybartai,  B. Jurgilienė, M. Stepulaitis, E. Duoba, V. Kardauskienė, R. Kriaučiūnas, V. Kamaitis, J. Juška, J. Ambrasas, R. Daniliauskas,  V. Ambraso individuali įmonė, UAB ”Gulbelė ”, UAB ”Finagro”, R. Lozoraitienės gamybos ir komercijos įmonė, UAB ”Šakių Nemunas”, UAB ”MediResta”, V. Staniulio knygynas  antikvariatas.  

Tarptautinio tapytojų plenero ”Sintautai - 450” darbų paroda buvo kaip niekad gausi. Vienuolika autorių iš Lietuvos ir Lenkijos, A. Augustaitis, J. Dolžyk, L. Grigaliūnienė, J. Jasinski, R.Kudirka, W. Lukasik, I. Muszczynko, K. Pučylovska, G. Unguvaitytė,V. Vaitkuvienė, K. Waraksa,  eksponavo 40 darbų, sukurtų plenero metu. 

Virš 150 buvusių Sintautų mokyklos mokinių susirinko pabendrauti ir apžiūrėti renovuotų mokyklos  patalpų. Mokykloje veikusioje knygų parodoje  “Sintautai ir sintautiečiai“ buvo eksponuojama  arti 100 knygų.

Konkursas “Dainuoju Sintautams” pritraukė daugiau dalyvių nei buvo tikėtasi ir planuota. Naujus dainų  tekstus  Sintautams rašė  11     poetų, o  muziką kūrė 12 autorių. Iš viso buvo sukurta ir atlikta 12 naujų dainų apie miestelį. Pirmąją vietą užėmė D. Batisienės ir S. Janulaitienės daina “Kur du bokštai”, atliekama S. Janulaitienės, R. Viliūšytės ir A. Janulaitytės. Antrąją - A. Murausko ir V. Aniulytės daina “Sintautai ”, atlikėjos V. Aniulytė ir G. Rudaitytė. Trečiąją  -  M. Puodžiukaitienės ir J. Navickienės daina “Sintautai”, atliekama Sintautų folkloro ansamblio “Santaka” moterų kvarteto. Komisijos nariai Deividas Kerevičius, Aida Rėčkuvienė ir seimo narė Ona Valiukevičiūtė paskatinamąjį prizą skyrė muzikos ir teksto autoriui bei atlikėjui R. Poderiui už dainą “Tėviškė”. Dabar Sintautams yra skirta net 15 dainų. Kažin, koks dar miestelis ar miestas galėtų tuo pasididžiuoti.

Tarptautinis roko muzikos festivalis – konkursas “Sinta - II” sutraukė daugiau nei 1000 gerbėjų būrį. Jame dalyvavo 10 grupių iš Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir Italijos.  Prizais ir vietomis grupės pasiskirstė taip:

                          Grand Prix (pagrindinis prizas): SINHEAD (Lenkija);

                          Geriausias autorinis kūrinys: SOULRISE (Rusija);

                          Geriausia perdara („koveris”): NEKKRALAI (Lietuva);

                          Publikos dėmesio prizas: TRIPLE SLASH (Lietuva);

                          Nominacija roko ir žodžio sintezė: THE SLOE (Rusija);

                          Nominacija konkurso vokalistas: Saulius Šivickas iš TRIPLE SLASH;

                          Konkurso gitaristas: Federico Maraucci iš HATETYLER (Italija);

                          Konkurso bosininkas: Piotr Kuniszyk iš SINHEAD;

                          Konkurso instrumentininkas: Maksim Priachin iš SOULRISE;

                          Konkurso būgnininkas: Krysztof Bendarowicz iš SINHEAD;

                          Nominacija už lietuviškos scenos viltį: MOVO (Lietuva);

                          Nominacija už aktyviausią koncertų vasarą: WICKED SIDE (Lenkija);

                          Europos scenos vilties nominacija: HATETYLER;

                          Nominacija už nuopelnus scenai: ZAVODNOJ APELSIN (Rusija);

                          Nominacija už nuopelnus scenai, lietuviško hardroko legendą: PILIGRIMAS (Lietuva)

“Sinta – II” žiuri komisija: D. Babijonas, R. Bernatavičius, G. Kniukšta, A. Rėčkuvienė, R. Rėčkus.

2012 metų rugpjūčio 26 - ąją  po šv. Mišių už Sintautų   valsčiaus gyventojus, vyko sintautiečių susitikimas sporto aikštelėje,  krepšinio 3x3 turnyras. Nepaisant nuolat pliaupiančio lietaus, jame  jėgas išmėginti panoro 15 komandų, kurių žaidėjai buvo  iš Sintautų, Šakių,  Veršių, Griškabūdžio, Gotlybiškių, Valakbūdžio, Zyplių  ir  Turčinų. Kraštiečiai varžėsi trijuose amžiaus grupėse: iki 14 metų, nuo 15- iki 17 metų, ir nuo 18  metų. Gausiausiai turnyre atstovavo vyrų virš 18 metų komandų, net 9. Turnyro žaidėjų  amžius svyravo nuo 11 iki 29 metų. Pirmąją vietą amžiaus grupėje virš 18 metų iškovojo Šakių komanda “Trigada” (T. Adomaitis, E. Adomaitis, T. Butkus, E. Kazlauskas), antrąją – Šakių komanda “Batai”, trečiąją – Veršių  komanda “JGD”. Amžiaus grupėje nuo 15 iki 17 metų  nenugalima buvo komanda “Strokas”, kurioje žaidė G. Tamošaitis, D. Balčiūnas, T. Bukšnys ir M. Kriaučiūnas, antri –  komanda “Damušis”, treti – komanda “Griškabūdis”. Jauniausiems, iki 14 m. amžiaus vaikinams, geriausia pasisekė. Jų buvo tik dvi komandos. Todėl abi vietos  buvo prizinės: nugalėtojais tapo “Nežiniukai” iš Šakių (J. Sakalauskas, K. Glinskas, D. Unguvaitis), antraisiais liko “Nesvarbu” iš Sintautų. Teisėjavo kūno kultūros mokytojai:  A. Zymonas, A. Petrauskas ir R. Konteikienė.

Vyko kaimo kraštiečių susitikimai senojo Sintautų valsčiaus kaimuose: Išdaguose (2012-06-22), Keturnaujienoje (“Grįžtu į Tėviškę” 2012-07-06),  Veršiuose (“Sugrįžkim namolio, kur lygumos moja” 2012-08-18), Panoviuose (2012-06-23).

Paskutinis projekto akcentas - kinas “Sintautai - 450”, apie Sintautų miestelio jubiliejinius renginius, buvo pristatytas 2012 metų lapkričio 24 d. sakralinės muzikos festivalio “Giesmė -2012” metu. 30 minučių trukmės kinas susideda iš dviejų dalių: istorinės ir kultūrinės. Pirmoje dalyje apžvelgiami svarbiausi miestelio gyvavimo etapai per visus jo 450 gyvavimo metų. Antroje – pasakojama apie jubiliejinių metų kultūrinį gyvenimą.

Vietos projektui “Sintautai - 450” vadovavo Sintautų kultūros centro vadovė Laima Girdauskienė.

alt